Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Theefeestje & Co is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt.

De handelswijze van Theefeestje & Co is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).      

Theefeestje & Co kan persoonsgegevens verwerken doordat je ons jouw gegevens hebt verstrekt bij ons in de zaak en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of via een email aan ons hebt verstrekt. Hiermee stem je in met de verwerking van je persoonsgegevens.  

Theefeestje & Co kan onder andere de volgende persoonsgegevens van je verwerken:  Voor- en achternaam  · Adresgegevens  ·  Telefoonnummer  Emailadres – Financiële gegevens · Beeldmateriaal

Theefeestje & Coverwerkt je persoonsgegevens om met je te communiceren. Wij gebruiken het niet om onze diensten aan te bieden. Theefeestje & Co verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:  · Voor het verzenden van een persoonlijke email. ·  Voor het uitzenden van delen van de bijeenkomst (beeldmateriaal) ·   Voor het plaatsen van berichten op social media (beeldmateriaal) . Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd.

We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot je gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers en vrijwilligers een geheimhoudingsplicht. Mocht je toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact met ons opnemen.   

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen (die in de meeste gevallen 7 jaar bedraagt.

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.   Als je wilt weten of alle persoonsgegevens die Theefeestje van je heeft juist zijn, dan kun je ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens jou onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons insturen via de contactgegevens.  

Theefeestje & Co maakt gebruik van:Javascripts; deze zorgen ervoor dat je browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in; Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) je surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”. 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die je surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en heb je de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als je ervoor kiest cookies niet te accepteren kun je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je cookies ook verwijderen via de instellingen van je browser.   

Theefeestje & Co behoudt het recht om het privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je terugvinden op onze website.